MİSYON Lisans seviyesinde verdiği eğitim öğretim ile, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almayı isteyen öğrencilerini;

 Güncel bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi,

 Aldığı görevleri başarıyla yerine getiren ve iş alanlarında tercih edilen,

 Problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip ve tasarım yeteneği kazanmış,

 Yaratıcı, girişimci ve takım çalışmasına yatkın, teknolojik yeniliklere ayak uydurabilen,

 Mesleki sorumluluğunu etik ve hukuk kuralları çerçevesinde kullanan;

 Üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olan ve değerlendirebilen,

 Çevreye duyarlı, sağlık ve güvenlik konularında hassas bireyler olarak yetiştirir.