• Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. İstatistiklere göre ülkemiz için 12000 civarında İş Sağlığı ve Güvenliği Lisansiyerinin yetiştirilmesi gerekmektedir. • İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Lisans Programı mezunu olan öğrenciler; İş Sağlığı ve Güvenliği alanında aktif olarak görev alacak, çalışanın sağlıklı ve güvenli olarak iş yapmasında rol alacaktır. • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanları kapsamına almıştır. • Buna göre en az 50 kişinin devamlı olarak 6 aydan fazla süren ve sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanının çalıştırılması yasal zorunluluktur. • Bütün sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği insan kaynakları ihtiyacı doğmuş ve gittikçe de artmaktadır. • 50 kişinin altındaki küçük işletmeler için ise İş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmetlerini dışarıdan alma zorunluluğu getirilmiştir. • Çalışanların sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğu tüm işletmelerde, fabrikalarda, diğer üretim alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, askeri yönetim tesislerinde, banka, otellerde, diğer turizm işletmelerinde, küçük işletmelerde, apartmanlarda kısacası insan ve istihdamın söz konusu olduğu tüm işletmelerde görev yapabilme imkanına sahiptirler.